جایزه فرشته و خانه ادبیات افغانستان

تفاهمنامه همکاری امضا کردند

دسته : دوره شیشم

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

دبیرخانه ششمین دوره جایزه بین المللی فرشته با خانه ادبیات افغانستان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.


به گزارش روابط عمومی جایزه فرشته، ششمین دوره جایزه فرشته به منظور تقویت بخش بین الملل و همکاری های مشترک با خانه ادبیات افغانستان تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

در این تفاهمنامه به منظور گسترش همکاری های دوجانبه و گسترش زبان فارسی با تمرکز بر اشتراکا فرهنگی میان انجمن افغانستان و جایزه فرشته امضا شد.

تعمیق و استحکام روابط فارسی زبانان، بسترسازی برای کشبف استعداد جوانان ونوجوانان افغانستانی علاقه‌مند به نویسندگی و عکاسی، ایجاد امکان تولید آثار مشترک، شناسایی نویسندگان جوان مستعد افغانستانی و تشویق آنان به نوشتن در موضوعات مشترک از جمله مواردی است که بین طرفین توافق شد.هیچ نظری ثبت نشده است

اضافه کردن نظر